Umowa pożyczki to najważniejszy dokument, na którym znajdziesz wszystkie informacje o pieniądzach, które pożyczasz. Niezależnie czy pożyczkodawca jest prywatny czy bankowy czy firmowy – umowę pożyczki reguluje w dużym stopniu ustawa.
Dopiero odpowiednie dodatkowe zapisy mogą zależeć właśnie od firmy lub instytucji pożyczkowej.

Umowa pożyczki, a ustawa

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy poniższy zapis:

przez umowę pożyczki pieniędzy udzielający pożyczki zobowiązuje się przenieść na własność korzystającego ustaloną ilość środków. Te – korzystający jest zobowiązany zwrócić na określonych zasadach.

Tłumacząc trochę inaczej – od momentu zawarcia pożyczki, środki finansowe są Twoją własnością. Możesz ich używać w dowolnym celu, ale po pewnym czasie i na ustalonych warunkach musisz je zwrócić.

Spłaty możesz dokonać zgodnie z zapisami umowy np. ratalnie w proporcjonalnie ustalonych kwotach przez dany okres czasu lub jednorazowo.
Podstawą bezpieczeństwa w przypadku pożyczki jest odpowiednie przygotowanie się i pozyskanie przynajmniej minimalnej wiedzy w tym zakresie.

Inaczej mówiąc, jeśli zawrzesz umowę pożyczki, to pozyskane środki staną się Twoją własnością. Będziesz mógł je wydać w całkowicie dowolny sposób. Po pewnym czasie będziesz musiał jednak dokonać stosownego zwrotu.

Rodzaje pożyczek i umów

Możesz pożyczać pieniądze zarówno od firm czy instytucji finansowych jak i osób prywatnych. Taką osobą może być ktoś bliski lub całkowicie obcy pożyczkodawca prywatny. W przypadku pożyczek do 1000 złotych, to regulująca ją umowa może mieć formę ustną.

Jeśli planujesz pożyczyć większą sumę to zarówno dla celów dowodowych jak i bezpieczeństwa należy sporządzić odpowiedni dokument. W przypadku pożyczki z banku lub instytucji pożyczkowej, to bez względu na sumę finansowania, zawrzesz umowę w postaci pisemnej bądź elektronicznej.

Pożyczki grzecznościowe i odpłatne

Umowa pożyczki może mieć charakter grzecznościowy (nieodpłatny) lub odpłatny. Z tą pierwszą można spotkać się głównie przy transakcjach zawieranych pomiędzy znajomymi czy członkami rodziny. Druga, częściej spotykana opcja przewiduje wynagrodzenie dla pożyczkodawcy w postaci na przykład odsetek czy jednorazowej opłaty za udostępnienie środków.

Koszty i podatki pożyczkowe

Nawet jeśli twoja pożyczka nie jest obarczona odsetkami to nie znaczy to, że jest całkowicie bez kosztów. Dzieje się tak, ponieważ jej zawarcie stanowi czynność cywilnoprawną. Ta z kolei, co do zasady jest obarczona koniecznością zapłaty podatku w wysokości 2% wartości pożyczanej kwoty.

Wyjątkiem mogą być tutaj pożyczki udzielane przez osoby spokrewnione – małżonków, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych, a nawet macochę czy ojczyma. Zastosowanie ma tutaj zwolnienie od podatku pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania i zgłoszenia pożyczki do odpowiedniego urzędu.

Jak wygląda prawidłowo sporządzona umowa pożyczki?

Niezależnie o jakim produkcie pożyczkowym mowa, prawidłowo sporządzona umowa pożyczki powinna zawierać takie elementy, jak:

  1. data i miejsce zawarcia umowy pożyczki;
  2. wskazanie stron umowy;
  3. kwota i waluta pożyczki;
  4. warunki zwrotu pożyczki oraz jej koszty;
  5. określenie ewentualnego zabezpieczenia spłaty;
  6. koszty związane z pożyczką;
  7. zasady ewentualnego przedłużenia terminu spłaty;
  8. konsekwencje braku lub opóźnień w spłacie;
  9. warunki wypowiedzenia umowy;
  10. podpisy stron umowy.

W przypadku zawierania pożyczki z naszą firmą, wszystkie te elementy są zawarte w umowie, a ty masz całkowitą jasność co do jej warunków.

Szukasz pożyczki? Napisz do nas!

Specjalizujemy się w wielu rodzajach pożyczek oraz pomożemy ci znaleźć środki na dowolny cel. Nawet jeśli masz złą historię kredytową lub twój partner nie zgadza się na wzięcie pożyczki!
Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przez telefonicznie lub przez formularz.