Jeśli korzystasz z produktów pożyczkowych, na pewno spotykasz się z różnymi branżowymi słowami. Niektóre są oczywiste, część z nich może jednak przynieść trochę trudności w zrozumieniu.

Poniżej przedstawiamy pierwszą część najważniejszych pojęć, które musisz znać, jeśli bierzesz pożyczkę!

Aneks do umowy o pożyczkę

Dodatkowy dokument zawierający nowe ustalenia, który czasami jest dołączany do umowy pożyczkowej. Zawarte są w nim informacje na temat promocji lub zmian w umowie. W przypadku nowych uzgodnień, ale już po zawarciu umowy, możliwe jest podpisywanie aneksu z nowymi ustaleniami.

Skrót BIK?

Biuro Informacji Kredytowej- instytucja w której zapisywane są wszystkie informacje na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań finansowych każdej osoby. Oprócz informacji o opóźnieniach w spłacie, w BIK znajduje się też duża ilość pozytywnych wiadomości na temat spłaconych zobowiązań. Warto więc budować dobrą zdolność kredytową.

Całkowity koszt pożyczki

Całkowity koszt pożyczki to wszelkie opłaty, jakie pożyczkodawca naliczy w związku z udzieloną ci pożyczką. Na całkowity koszt pożyczki składają się odsetki, prowizja, podatek, opłaty za usługi dodatkowe – elementy konieczne do uzyskania pożyczki.

Instytucja pozabankowa

Głównym przedmiotem działalności pozabankowych instytucji finansowych jest udzielanie pożyczek krótkoterminowych i chwilówek ratalnych z wykorzystaniem środków własnych, pochodzących od właścicieli firmy lub inwestorów. Pozabankowe instytucje finansowe nie deponują więc środków od klientów prywatnych.

Parabank?

Potoczne określenie na firmę pożyczkową. Parabank, czyli w znaczeniu dosłownym niby-bank – ta nazwa używana jest zwykle przez klientów firm pożyczkowych.

Przedłużenie spłaty

Możliwość dostępna w niektórych firmach, która pozwala na przedłużenie spłaty zwykle o 7, 14, lub 30 dni. Taka możliwość udostępniana jest za opłatą. Zwykle kosztuje tyle, ile wynosi oprocentowanie za poprzedni okres.

Windykacja

Zazwyczaj firma zewnętrzna lub inny dział, który zajmuje się odzyskiwaniem należności. Windykacja wkracza do akcji zwykle po 30 – 60 dniach opóźnienia w spłacie. Jeśli nie uda jej się wyegzekwować należności, sprawa zostaje skierowana do sądu, a następnie do komornika.

Co to jest chargeback?

Procedura zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą. Przeprowadza ją wystawca karty na podstawie reklamacji klienta, w sytuacji gdy ten m.in. nie otrzymał produktów albo usług, za które zapłacił (lub np. okazały się uszkodzone), nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji lub transakcja nosi znamiona oszustwa.

Deflacja

Proces trwałego spadku cen w gospodarce związany ze wzrostem siły nabywczej pieniądza krajowego. Deflacja jest procesem przeciwnym do inflacji.

Inflacja

Proces trwałego wzrostu cen w gospodarce związany ze spadkiem siły nabywczej pieniądza krajowego. Inflacja w Polsce jest mierzona za pomocą wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), ale stosowane są także inne miary, m.in. inflacja bazowa czy wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI). Inflacja jest procesem przeciwnym do deflacji.

Co to jest rachunek płatniczy?

Rachunek prowadzony przez dostawcę usług płatniczych dla jednego lub większej liczby użytkowników, służący do wykonywania transakcji płatniczych. Na rachunku płatniczym będącym rachunkiem bankowym lub rachunkiem prowadzonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową można także przechowywać środki pieniężne.

Potrzebujesz chwilówki, pożyczki ratalnej lub innego produktu finansowego?

Skontaktuj się z nami – nasi Doradcy we wszystkim Ci pomogą!