Wskaźnik DI to jeden z czynników, który wpływa na kredyt hipoteczny oraz gotówkowy. Podczas obliczania naszej zdolności kredytowej, bank porównuje wiele czynników jakościowych i ilościowych. Jednym z nich jest właśnie wskaźnik DI, czyli kwota, którą możemy co miesiąc przeznaczyć na nowe zobowiązanie.

W naszym artykule opisujemy jak się go oblicza i z czego dokładnie się składa.

Wskaźnik DI, czyli dochód dyspozycyjny

Nazwa pochodzi od angielskiego disposable income, czyli dochód dyspozycyjny. Jest to stała kwota, która zostaje nam co miesiąc po odjęciu stałych zobowiązań. Jak sama nazwa wskazuje jest to kwota, którą możemy dysponować zgodnie z naszą wolą. Im większa ta kwota, tym większe możliwości na nowy kredyt lub pożyczkę. Wskaźnik DI to jeden z czynników, pod kątem którego banki oceniają naszą zdolność kredytową, a finalnie ile mogą pożyczyć i na jak długo.

Jak wygląda obliczenie DI?

Na ten wskaźnik składa się kilka elementów:

 • raty wszystkich spłacanych aktualnie kredytów i pożyczek
 • czynsz za mieszkanie oraz opłaty za media (prąd, gaz, ogrzewanie etc.)
 • abonamenty (telefon, Internet, telewizja)
 • alimenty
 • inne, stałe obciążenia
 • oraz, co ważne, również rata kredytu, o który w ramach danego wniosku ubiega się kredytobiorca.

Można więc wyodrębnić wzór:

DI = miesięczny dochód netto – (miesięczne zobowiązania kredytowe + pozostałe obciążenia regulowane co miesiąc + rata wnioskowanego kredytu).

Po co banki używają wskaźnika DI?

Analityk bankowy po wyliczeniu wskaźnika DI otrzymuje informację o sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Dzięki temu może oszacować, czy kolejne zobowiązanie nie zagrozi płynności finansowej klienta. Dotyczy to nie tylko finansów pożyczkobiorcy ale również banku, który nie chce ryzykować spłaty z opóźnieniami albo braku spłaty.

Nie ma żadnej odgórnej wartości wskaźnika DI, która zakazywałaby udzielania pożyczek w przypadku jej przekroczenia. Każdy bank decyduje we własnym zakresie, jaka wartości jest dla niego akceptowalna. Dzieje się tak również temu, że wskaźnik DI to jeden z wielu czynników, który decyduje o przyznaniu kredytu lub pożyczki.

Czy wskaźnik DI może wynosić 100%?

Niestety zazwyczaj nawet jeśli nie mamy kompletnie żadnych zobowiązań, mieszkamy z rodzicami i nie ponosimy innych opłat stałych, analityk weźmie uśrednioną wartość uwzględniając statystyczne kwoty życia.

Jakie inne wskaźniki oprócz DI decydują o przyznaniu kredytu lub pożyczki?

Tych czynników jest sporo, ale do najpopularniejszych należą:

 • źródło dochodu i forma zatrudnienia (zawód/branża, w której pracujemy oraz rodzaj umowy)
 • ilość osób pozostających na naszym utrzymaniu
 • inne wydatki (czyli na tzw. życie; jedzenie, chemię, kosmetyki, ubrania)
 • inne wydatki (czyli na tzw. życie; jedzenie, chemię, kosmetyki, ubrania)
 • dotychczasowa historia kredytowa (czy do tej pory wywiązywaliśmy się z zaciągniętych zobowiązań czasowo, jak często ubiegaliśmy się o inne kredyty i pożyczki etc.).

Dlatego do każdej sprawy pożyczkowej czy kredytowej należy podejść indywidualnie.